Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
62/BC-UBND
29-05-2024
58/QĐ-UBND
18-06-2024
68/KH-UBND
24-06-2024
74/BC-UBND
14-06-2024
73/BC-UBND
14-06-2024
71 /BC-UBND
12-06-2024
65 /KH-UBND
12-06-2024
54/KH-UBND
25-04-2024
53/KH-UBND
25-04-2024
51 /KH-UBND
24-04-2024
49/KH-UBND
17-04-2024
48/KH-UBND
03-04-2024
44/QĐ-UBND
15-04-2024
44 /KH-UBND
22-03-2024
43 /KH-UBND
22-03-2024
38/KH-UBND
12-03-2024
41/KH-UBND
12-03-2024
01/HD-UBND
12-03-2024
38/BC-UBND
18-03-2024
37/KH-UBND
06-03-2024

About