Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Cường Lợi với nhân dân

Sáng ngày 30/5/2023, đồng chí Nông Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Mai Thị Chiên - Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại Nhà văn hóa thôn Đồng Nhất. Cùng dự có Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBMTTQVN  xã, các đồng chí công chức Địa chính, Tư pháp, Văn phòng xã. Phía thôn  có các đồng chí trong Ban công tác mặt trận thôn, cán bộ đảng viên, và đại diện cử tri nhân dân trong thôn 73/80 hộ có mặt tham gia buổi đối thoại.

toàn cảnh

(Toàn cảnh hội nghị đối thoại)

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 09 lượt ý kiến, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi, hỗ trợ vốn vay, chính sách về BHYT, đất đai; tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới….

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, ngay tại buổi đối thoại.

Bí thư phát biểu

(Đ/c Nông Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu )

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Nông Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân./.

            

                 Thực hiện

               Hoàng Trung

About