Skip to main content

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND xã Cường Lợi

Ngày 28/6/2023, UBND xã Cường Lợi tổ hội nghị sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự  hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức xã, Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn.  Đại diện các đơn vị Trạm y tế, Trường Mầm Non, Trường Tiểu học và THCS xã.

toàn cảnh

Khung cảnh hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế xã Cường Lợi tiếp tục tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 96,06% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt trên 103% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã được gần 90 triệu đồng, đạt trên 68,6% kế hoạch. Song song với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội hộ nghèo, khó khăn được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí còn lại tiếp tục thực hiện đạt trong 6 tháng cuối năm. Xã đang tăng cường chỉ đạo thực hiện Thôn thông minh ( hiện nay đã thành lập được mô hình camera an ninh) phấn đấu đến cuối năm đạt 02 (50%) tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư phát biểu

Đ/c Nông Văn Toàn – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã, biểu dương những kết quả UBND xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đối với chính quyền cần phải tập trung triển khai.

-Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chỉ đạo nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ đông xuân, chuẩn bị các điền kiện gieo trồng vụ mùa, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối cây trồng, vật nuôi; tiếp tục triển khai, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh.

-Thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch; quản lý chi ngân sách đúng chế độ, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai, rà soát và xử lý các trường hợp tự ý san, lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu../.

                                                                     Thực hiện

                                                                 Hoàng Trung

 

 

About